Årsberättelse

Ordförklaring

En årsberättelse är en skriftlig redogörelse som beskriver vad som har hänt och hur det har gått i en verksamhet, förvaltning eller organisation under det gångna året.

Kategorier

Redovisning, Årsbokslut, Årsredovisning