Årlig kapitalisering

Ordförklaring

Sker när räntan läggs till kapitalet en gång per år.

Kategorier

Ränta