Äktenskapsskillnad

Ordförklaring

Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (skilsmässa). Det kan ske på två sätt; 1. Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten. 2. Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om: 1. båda eller makarna vill ha betänketid. 2. bara en av makarna vill skiljas. 3. någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år.

Kategorier

Äktenskap

Underkategorier

Skevdelning, Bodelning mellan makar, Skilsmässa