Äktenskapsförord

Ordförklaring

Ett avtal mellan makar eller blivande makar om att allt giftorättsgods eller endast viss del av giftorättsgodset skall vara enskild egendom. För att vara gällande måste äktenskapsförordet registreras vid domstol.

Kategorier

Enskild egendom, Äktenskap

Relaterade mallar

Aktieägaravtal 2020