Äktenskap

Ordförklaring

Äktenskap är ett juridiskt och samhälleligt, samt ofta ett religiöst och andligt, avtal mellan samlevande personer. Äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Ceremonin vid vilken äktenskapet ingås kallas vigsel eller bröllop.

Underkategorier

Återgång, Boskillnad, Förmögenhetsgemenskap, Bodelning mellan makar, Giftorätt, Vigsel, Inkommunikabel egendom, Äktenskapsskillnad, Nupturienter, Äktenskapsförord