Äganderätt

Ordförklaring

Rätt att förfoga över en sak.

Underkategorier

Samäganderättsavtal, Anspråk, Besitta, Besittning, Denuntiation, Egendom, Överlåtelse, Dold äganderätt, Immaterialrätt, Köp bryter legostämma

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2020

Köpeavtal lös egendom Engelsk 2020

Allmänna villkor för licens av mjukvara 2020