Optionsavtal

Ett optionsavtal reglerar överlåtelser av optioner (rätt att inom en viss tidsperiod få köpa aktier till en viss lösenkurs). En innehavare av en option har rätt att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) aktier till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt eller under en bestämd tidsperiod. För en utfärdare innebär en option motsvarande skyldighet att köpa eller sälja aktier.

Köparen av en köpoption eller säljoption kan bara förlora det han har satsat medan den som utfärdar en köpoption eller säljoption kan förlora obegränsat med pengar. Optioner köps och säljs oftast på en organiserad marknad t.ex. Stockholmsbörsen men privatpersoner eller företag kan teckna avtal utanför en organiserad marknad.MALLAR I OPTIONSAVTAL
Option att köpa aktier 2023
Option att sälja aktier 2023