Option till licens av patent 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en option till licens av patent.

En option som ger innehavaren rätt att köpa en viss tillgång till ett förutbestämt pris kallas för köpoption. Denna mall består av ett avtal, eller köpoption, som ger innehavaren rätt att under en viss tid köpa en licens av ett patent, det vill säga en rätt att använda annans redan skyddade patent.

I mallen kan du fylla i under vilken tid optionen ska gälla och till vilket pris. I övrigt finns i avtalet bestämmelser som i detalj reglerar flera viktiga områden. Det finns bl. a. klausuler som avser om optionen kan pantsättas eller säljas, för vilket mallen kräver skriftligt godkännande. Det finns även klausuler som begränsar konkurrens och klausuler om vilken sekretess som följer av information som köparen kan få tillgång till.

(ID 4075)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn