Ömsesidig

Ibland lämnar båda parterna vid ett samarbete ut känslig information till varandra. Här gäller det att upprätta ett ömsesidigt sekretessavtal.

Genom ett ömsesidigt sekretessavtal förbinder parterna att inte yppa eller utnyttja känslig information som dessa får tillgång till under exempelvis ett samarbete. Ett muntligt avtal är gällande men ett skriftligt avtal väger tyngre som bevis i de fall en tvist uppstår.

Formkraven på det ömsesidiga sekretessavtalet är att det bland annat skall framgå mellan vilka parter som avtalet gäller, vilken information det är som skall hållas hemlig samt hur länge avtalet gäller.MALLAR I ÖMSESIDIG
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2020
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2020
Sekretessavtal ömsesidigt 2020
Sekretessavtal ömsesidigt Engelsk 2020