Offentlig upphandling

När myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor eller tjänster blir reglerna om offentlig upphandling tillämpliga. Varje år köper offentliga aktörer varor och tjänster för omkring 680 miljarder kronor, vilket innebär stora affärsmöjligheter för näringslivet.

För dig som företagare är det viktigt att förstå hur regelverket om offentlig upphandling fungerar för att kunna utforma konkurrenskraftiga anbud. Det är viktigt att du följer de regler och tidsfrister som finns. I annat fall riskerar du att förlora betydelsefulla upphandlingar trots att du faktiskt är den mest lämpade leverantören.MALLAR I OFFENTLIG UPPHANDLING
Checklista anbud upphandling 2023
Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2023
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2023