VECKANS NYHET

Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad

Som företagare känner du naturligtvis till att det finns många olika lagar och regler att följa, men visste du att många av skyldigheterna förutsätter att skriftlig dokumentation upprättas? Det gäller särskilt i fråga om arbetsmiljö. Antalet skyldigheter ökar dessutom med antalet anställda, och det kan vara svårt att veta vilka skyldigheter man faktiskt omfattas av. 

För att du ska kunna följa de krav som gäller har vi listat mallarna du behöver här nedan (klicka på "Läs mer"). För att göra det ännu enklare för dig får du just nu två av nedanstående mallar utan kostnad. Ta kontakt med oss här senast den 5 februari 2020, så hjälper vi dig vidare. Du som har vår tjänst Företagspaketet kan själv ladda ned de mallar du vill ha. Erbjudandet gäller till och med den 5 februari 2020. 

Alla mallar nedan avser det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare oavsett storlek ska bedriva. För vissa särskilda arbetsmoment och branscher gäller särskild dokumentation. Dessa finns ej listade i förteckningarna nedan, men många av de mallarna kan du ändå hitta bland våra övriga mallar om arbetsmiljö. 

Förteckning över lagstadgade dokument

Systematiskt arbetsmiljöarbete i företag och verksamheter med minst tio anställda 

• Det ska finnas en skriftligt dokumenterad arbetsmiljöpolicy. Vi har mallen arbetsmiljöpolicy som hjälper dig.

• Rutinerna för SAM ska vara skriftligt dokumenterade. Detta kan du dokumentera med stöd av vår arbetsmiljöhandbok

• En fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara gjord och den ska vara skriftligt dokumenterad.  Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

• Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras och resultatet av uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade. Vi har flera mallar för riskbedömningar och handlingsplaner, men mallen Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö är lämpligast att börja med. 

• När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok

Systematiskt arbetsmiljöarbete i företag och verksamheter med färre än tio anställda 

• Det ska finnas rutiner för alla aktiviteter som föreskriften ställer krav på men rutinerna behöver inte vara dokumenterade. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok.

• En fördelning av arbetsmiljöuppgifterna ska vara gjord men behöver inte vara dokumenterad. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

• Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras men behöver inte dokumenteras. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade. Vi har flera mallar för riskbedömningar och handlingsplaner, men mallen Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö är lämpligast att börja med.

• När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok.


VECKANS FRÅGA

Nya lagar och regler från den 1 januari 2020

Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft. Här nedan har vi listat några av alla de lagar som trädde i kraft den 1 januari i år. Det är inte alla nya lagar som påverkar dig som företagare, men vi listar ändå de viktigaste förändringarna. Vi har naturligtvis uppdaterat våra mallar så att de överensstämmer med de nya reglerna. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom samägande. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?