VECKANS NYHET

Hur har du förberett ditt företag för coronapandemin?

Coronaviruset fortsätter att sprida sig, och Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan en tid tillbaka klassat viruset som en pandemi. För dig som företagare innebär det bland annat att du behöver utvärdera vilken förmåga du har att bedriva verksamhet på ungefär samma sätt som tidigare. 

En utvärdering av hur väl ditt företag klarar pandemin kan göras på olika sätt. Har du exempelvis bedömt affärskontinuiteten och/eller upprättat en katastrofåterhämtningsplan? Med hjälp av dessa åtgärder kan du bland annat avgöra om din verksamhet klarar av ett större antal distansarbetare, bedöma motståndskraften i försörjningskedjor samt mäta pandemins kortsiktiga och långsiktiga effekter din verksamhet. Här nedan följer ett antal mallar som du kan ha nytta av i ditt krisarbete:
Checklista pandemiplanering
Krispolicy 
Självskattning bygga egen resiliens
Formel för självförtroende 
Kontaktlista akut händelse
Självskattning - relationer i teamet
Checklista skapa intern krisstödsorganisation
Kontinuitetsplan övergripande 


VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att göra en kontinuitetsplan?

Alla företag kan råka ut för oönskade händelser, en kris i någon form, som medför direkta och indirekta kostnader. Varje företagsledning har ett ansvar för att sådana kostnader undviks eller minimeras. Därför är det viktigt att alla företag har upprättat en kontinuitetsplan där ledningen i företaget beskriver hur ansvar för krisledning ska delegeras vid en oönskad händelse. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >