VECKANS FRÅGA

Vilka avtal bör ingås med styrelseledamöter?

Det är inte ovanligt att en person ingår i flera företags styrelser. I sådana situationer kan personens lojalitet mot endera av företagen komma att ifrågasättas. Därför är det ofta lämpligt att det ingås en konkurrensöverenskommelse. Detta hindrar en ledamot från att träda in i en styrelse i ett företag vars verksamhet kan konkurrera med den egna verksamheten. Detta hindrar även en ledamot från att ingå som delägare i ett sådant företag, ställa upp som rådgivare för ett företag samt från att själv starta upp en konkurrerande verksamhet.

En annan överenskommelse som är lämplig att ingå med styrelseledamöter och suppleanter är ett sekretessavtal. I och med sekretessavtalet hindras motparten från att lämna ut information som kan vara känslig och innebära skada för företaget om den kommer till tredje parts kännedom. En avtalspart kan även åläggas att betala skadestånd gentemot företaget om denne bryter överenskommelsen.

Det kan också finnas skäl att ingå ett anställningsavtal med styrelseledamöterna. Detta beror på att styrelsearvoden numera normalt ska beskattas som inkomst av tjänst och inte redovisas som inkomst av näringsverksamhet. 


VECKANS NYHET

De fem viktigaste avtalen – just nu får du ett utan kostnad

Som företagare kommer du med tiden att ingå många olika typer av avtal. Några få exempel på olika avtalstyper är anställningsavtal, sekretessavtal, kundavtal, konsultavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Beroende på omfattning och inriktning på verksamheten kan betydligt fler avtal komma i fråga. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom rekonstruktion. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Avtal