VECKANS FRÅGA

Vad ska man tänka på vid distansarbete?

Som arbetsgivare finns det många frågor att ta ställning till när medarbetarna ska jobba på distans. Det mest grundläggande är att upprätta en policy för distansarbete, men det finns annat som också behöver ses över. Här nedan följer några frågor som behöver ses över/regleras.

Bland det absolut viktigaste att göra är att se över företagets informationssäkerhet. Det finns många viktiga åtgärder att vidta, och det som nämns nedan är endast ett axplock av åtgärder och mallar.

Upprätta en informationssäkerhetspolicy 

Checklista informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy detaljerad
Informationssäkerhetspolicy enkel 

Vad ska gälla för åtkomst till företagets nätverk?

Ta del av vår policy för användning av nätverkstjänster samt policy om fjärranslutning

Mobil databehandling

Portabel IT-utrustning, såsom smarta telefoner och laptops, är viktiga verktyg för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Användning av sådan utrustning medför emellertid säkerhetsrisker, vilket innebär att obehörig åtkomst till företagets informationstillgångar och IT-infrastruktur kan ske om inte adekvata skyddsåtgärder vidtas. Varje företag bör sträva efter att ha kontroll över sina informationstillgångar, oavsett vem som äger utrustningen som informationen finns lagrad på eller som har möjlighet att tillgängliggöra den. Ta del av vår policy för mobil databehandling för att reglera vad som ska gälla. 

Skydd mot nätfiske

Med anledning av att allt fler kommer att jobba på distans är det sannolikt att antalet försök till phising kommer att öka. Se till att informera dina medarbetare om riskerna och hur de kan skydda sig. Ta del av vår mall checklista – skydd mot nätfiske (phising).


VECKANS NYHET

Distansarbete – det här ska du tänka på

I ljuset av coronavirusets spridning är det många arbetsgivare som låter sina anställda jobba på distans. Det finns många fördelar med distansarbete, men som arbetsgivare måste du känna till samt ta ställning till vilka regler som ska gälla vid arbete utanför arbetsplatsen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >