VECKANS FRÅGA

Vilka riktlinjer gäller vid upprättandet av en handlingsplan vid kris?

Att ta hand om den egna personalen vid traumatiska händelser i jobbet är viktigt och kräver bland annat tydlighet, disciplin, empati och rutin. Ni behöver vara tydliga med att det här är viktigt och får ta utrymme. Ni behöver vara disciplinerade och ta tag i det så fort behovet dyker upp och ni behöver föra in det nya omhändertagande arbetssättet i era vardagliga rutiner. Vid stress och brist på utrymme för eftertanke och reflektion kan empatin mattas. De flesta svaren på hur den här handlingsplanen eller de här rutinerna ska se ut finns sannolikt i er egen organisation. Ta er tid och sätt er ner i arbetsgruppen och tänk igenom vad som är mest högprioriterat när det är som jobbigast. Det kan handla om arbetsmässig avlastning för dem som upplevt något jobbigt samt samtalsstöd - att låta personerna prata med i första hand kollegor och i andra hand en professionell krishanterare.  

Har ni någon typ av debriefingsamtal eller handledning? Dessa genomförs ofta med en psykolog eller annan beteendevetare. En sådan person kan involveras i framtagandet av den här krisplanen. Exempel på enkla aktiviteter i en aktiv så kallad krisplan kan se ut så här: Efter en omskakande händelse ordnar arbetsledaren med förstärkning och inleder ett första avlastningssamtal. Dagen därpå ordnas debriefing med alla berörda. Organisationen har beredskap för allvarliga händelser och minskar följderna av hot och våld. 

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillfredsställande. Psykisk belastning som kan leda till ohälsa måste undvikas enligt arbetsmiljölagen och genom att göra krishantering till något självklart i er organisation gör ni att folk orkar mer och håller längre i yrket. Högsta chefen har huvudansvaret, men det är lämpligt att efterlevnaden delegeras till den operativa arbetsledningen. Arbetsmiljödelegering ska göras skriftligt.


VECKANS NYHET

Krishantering, förberedelse och corona – detta behöver du göra

I orostider är det många som vill förbereda sig på att tillvaron kan komma att förändras till det sämre. Detta gäller såväl privat som i arbetslivet. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har frågan fått ökad betydelse, och många företag ser nu över sina rutiner med tanke på riskerna för plötsliga förändringar i samhället. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Krishantering