VECKANS KRÖNIKA

Hantera bluffakturor på rätt sätt

Det händer att företag ibland får fakturor eller bekräftelser på något som de inte har uppfattat att de har beställt. Risken finns att det rör sig om en s.k. bluffaktura. Antalet bluffakturor har ökat markant de senaste åren. Särskilt vanligt förekommande är bluffakturor i semestertider, men de kan förstås komma när som helst. I veckans krönika kan du läsa mer om hur du kan hantera bluffakturor.

Det allra viktigaste är att arbeta förebyggande. Det innebär bland annat att det är nödvändigt att se över företagets attestrutiner. Den som attesterar en utgift eller transaktion försäkrar att

- Den är förenlig med företagets verksamhet.
- Den är förankrad i budget, eller så finns det ett behörigt beslut om budgettillägg.
- Den är granskad och kontrollerad av en behörig person.

Du kan läsa mer om attestrutiner i veckans fråga i detta nyhetsbrev. DokuMera har även mallar om attestrutiner som kan hjälpa dig i arbetet.

När du väl har mottagit en bluffaktura ska du motsätta dig betalningsansvar. För inga diskussioner med företaget som skickat bluffakturan och betala inte för något du inte har beställt.

En bluffaktura är att betrakta som ett försök till bedrägeri och bör polisanmälas. Det är förbjudet att skicka ut fakturor, bekräftelser, avier eller liknande för produkter som inte uttryckligen beställts och som kan vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet.

Informera Svensk Handel om det inträffade. Organisationen tillhandahåller en varningslista där oseriösa företag finns publicerade.

Vill du veta mer om hur du bör agera när du har fått en bluffaktura? Ta del av vår checklista om bluffakturor så att du är väl förberedd för det fall en bluffaktura skickas till dig. 


VECKANS NYHET

Förbättra din ekonomifunktion – upprätta en ekonomihandbok

Det är viktigt med ordning och reda i företagets ekonomifunktion. Genom att upprätta en ekonomihandbok kan du bland annat minska risken för fel, höja kvaliteten på redovisning och rapportering och förbättra rutinerna kring företagets ekonomi. Handboken hjälper dig också att underlätta boksluts- och budgetprocessen.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad ska man tänka på när man utformar företagets attestrutiner?

Att attestera innebär att man skriftligen intygar en handlings riktighet. En attestering intygar att transaktionen stämmer överens med budgetbeslut och är förenlig med den verksamhet som företaget bedriver. Det är viktigt att skilja på attest och firmateckning. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Betalningar
Fakturering
LÄS ÄVEN