NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Rabattavtal 
Försäkran att följa arbetsmiljöplan
Karta över verksamhetsförmågor
Affärsprojektplan
Självskattning av mental trötthet


VECKANS NYHET

Har du koll på företagets brandskydd?

För många innebär december både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? Bränder är mer vanligt förekommande i hushåll än i företagslokaler, men det är ändå viktigt att regelbundet se över företagets brandskydd samt säkerställa att de skyddsåtgärder som vidtagits är tillräckliga. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >