VECKANS FRÅGA

Vad blir följden om en part bryter ett sekretessavtal?

Om en part som ingått ett sekretessavtal bryter mot avtalet kan motparten kräva skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer eller, om förutsättningarna är uppfyllda, med stöd av lagen om skydd för företagshemligheter. 

Parterna kan även i avtalet reglera vilka konsekvenser ett avtalsbrott ska få. Vanligtvis bestäms ett vitesbelopp som ska utgå vid ett eventuellt avtalsbrott. I ett sekretessavtal bestäms ofta en tidsfrist som, efter samarbetet har upphört, reglerar hur länge avtalet ska fortsätta gälla. Detta resulterar i att företagshemligheter och information är skyddade trots att samarbetet har avslutats.


VECKANS NYHET

Skyddar du företagets information vid samarbeten och projekt?

De flesta företag ingår vid något tillfälle någon form av samarbete eller projekt med ett annat företag. Då är det inte ovanligt att parterna delar känslig information med varandra. Frågan är hur medveten du är om riskerna med att lämna ut information?

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Sekretess