VECKANS NYHET

Skyddar du företagets information vid samarbeten och projekt?

De flesta företag ingår vid något tillfälle någon form av samarbete eller projekt med ett annat företag. Då är det inte ovanligt att parterna delar känslig information med varandra. Frågan är hur medveten du är om riskerna med att lämna ut och ta emot information? När du lämnar information riskerar du att den används felaktigt och därmed orsakar skada för din verksamhet. När du i stället tar emot information måste du vidta åtgärder för att skydda den, eftersom felaktig hantering också kan få kostsamma följder.

Vi har mallarna du behöver för att skydda företagets information. För att göra det enklare för dig att skydda din information får du just nu någon av dessa mallar utan kostnad: Sekretessavtal ensidigt, Sekretessavtal ömsesidigt, Anställningsavtal bilaga sekretess, Samarbetsavtal. Ta kontakt med oss här och berätta vilken mall du vill ha så hjälper vi dig. Du som har Företagspaketet kan själv ladda ner mallarna utan kostnad. 

Hör av dig senast den 11 december 2019 för att få din önskade mall. 


VECKANS FRÅGA

Vad blir följden om en part bryter ett sekretessavtal?

Om en part som ingått ett sekretessavtal bryter mot avtalet kan motparten kräva skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer eller, om förutsättningarna är uppfyllda, med stöd av lagen om skydd för företagshemligheter. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Sekretess