NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista - skydd mot nätfiske (phising) 
Rabattavtal 
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 
Karta över verksamhetsförmågor 
Affärsprojektplan 


VECKANS NYHET

Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem

Visste du att antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor ökar i Sverige? Det är en oroande utveckling, men många av de olyckor som inträffar är möjliga att förebygga, och om en olycka väl inträffar finns det åtgärder att vidta.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

GDPR och anhöriglistor – vad gäller?

En anhöriglista kan sannolikt behandlas med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, dvs. när arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. 

LÄS MER >