VECKANS FRÅGA

GDPR och anhöriglistor – vad gäller?

En anhöriglista kan sannolikt behandlas med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, dvs. när arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. 

Det kan exempelvis vara av stor vikt att komma i kontakt med anhöriga när en arbetsplatsolycka eller ett dödsfall har inträffat, varför en sådan behandling sannolikt anses ändamålsenlig om den begränsar sig till ett fåtal uppgifter som inte kan anses vara särskilt integritetskänsliga, såsom namn, telefonnummer och adress. 

När den anställde avslutar sin anställning finns det däremot inte längre någon anledning att behålla personuppgifterna i anhöriglistan.


VECKANS NYHET

Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem

Visste du att antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor ökar i Sverige? Det är en oroande utveckling, men många av de olyckor som inträffar är möjliga att förebygga, och om en olycka väl inträffar finns det åtgärder att vidta.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >