VECKANS NYHET

Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem

Visste du att antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor ökar i Sverige? Det är en oroande utveckling, men många av de olyckor som inträffar är möjliga att förebygga, och om en olycka väl inträffar finns det åtgärder att vidta.

Det viktigaste du som arbetsgivare kan göra är att kontinuerligt utföra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder. Detta är ett arbete som såväl arbetstagare, arbetsgivare som skyddsombud gemensamt ska delta i. Vi har många mallar inom arbetsmiljö som kan hjälpa dig, bland annat checklista systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö.

Om en olycka ändå inträffar behöver du snabbt vidta åtgärder. Vi har bland annat mallarna checklista arbetsplatsolycka, checklista dödsfall anställd, anhöriglista medarbetare och kontaktlista akut händelse. Fler mallar inom området hittar du bland annat här


VECKANS FRÅGA

GDPR och anhöriglistor – vad gäller?

En anhöriglista kan sannolikt behandlas med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, dvs. när arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?