VECKANS NYHET

Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem

Visste du att antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor ökar i Sverige? Det är en oroande utveckling, men många av de olyckor som inträffar är möjliga att förebygga, och om en olycka väl inträffar finns det åtgärder att vidta.

Det viktigaste du som arbetsgivare kan göra är att kontinuerligt utföra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder. Detta är ett arbete som såväl arbetstagare, arbetsgivare som skyddsombud gemensamt ska delta i. Vi har många mallar inom arbetsmiljö som kan hjälpa dig, bland annat checklista systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö.

Om en olycka ändå inträffar behöver du snabbt vidta åtgärder. Vi har bland annat mallarna checklista arbetsplatsolycka, checklista dödsfall anställd, anhöriglista medarbetare och kontaktlista akut händelse. Fler mallar inom området hittar du bland annat här


VECKANS FRÅGA

GDPR och anhöriglistor – vad gäller?

En anhöriglista kan sannolikt behandlas med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, dvs. när arbetsgivarens intresse av att få behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >