NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Moderbolagsgaranti
PM Personlighet och attityd
Checklista - ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet
Inbjudan till teckning av aktier (emission)


VECKANS NYHET

Färre än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag

Som arbetsgivare har du många skyldigheter, och ju fler arbetstagare du har desto fler blir skyldigheterna. För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad hos oss.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >