VECKANS NYHET

Färre än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag

Som arbetsgivare har du många skyldigheter, och ju fler arbetstagare du har desto fler blir skyldigheterna. För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad, och du finner den här

Visste du till exempel att du har åtskilliga skyldigheter inom arbetsmiljö? För att göra det enklare för dig att följa reglerna bjuder vi just nu på två mallar: riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö samt arbetsmiljöpolicy. Ta kontakt med oss här, så skickar vi mallarna till dig. Du som har Företagspaketet kan själv ladda ner mallarna utan kostnad. 

Ta kontakt med oss senast den 13 november för att få mallarna kostnadsfritt. 


VECKANS FRÅGA

Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >