NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Klassificeringspolicy 
Policy om fjärranslutning 
Policy om rent skrivbord och ren skärm 
Policy för godtagbar användning av informationstillgångar 
Policy för användning av nätverkstjänster 
Policy för mobil databehandling 
Policy om anonymisering och pseudonymisering 
Policy om åtkomstkontroll 
Policy om krypteringsåtgärder


VECKANS NYHET

Fler än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag

Som arbetsgivare har du många skyldigheter, och ju fler arbetstagare du har desto fler blir skyldigheterna. För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är skyldig att systematiskt planera och genomföra arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, förebygga, genomföra och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

LÄS MER >