VECKANS NYHET

Fler än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag

Som arbetsgivare har du många skyldigheter, och ju fler arbetstagare du har desto fler blir skyldigheterna. För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad, och du finner den här

Ett exempel på när du är skyldig att upprätta dokumentation är vid utförandet av företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat krävs en arbetsmiljöpolicy. Just nu kan du utan kostnad ladda ner mallen checklista systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss. 

Du kan ladda ned mallarna kostnadsfritt till och med den 30 oktober 2019.


VECKANS FRÅGA

Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är skyldig att systematiskt planera och genomföra arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, förebygga, genomföra och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi många nya mallar inom informationssäkerhet. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >