VECKANS NYHET

Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem

Antalet anmälningar om kränkande särbehandling har ökat med nästan 50 procent de senaste 10 åren. Uppskattningsvis har cirka 10 % av alla yrkesverksamma någon gång utsatts för kränkande särbehandling. Detta skapar ett stort lidande för de enskilda, men medför också stora kostnader för arbetsgivarna i form av produktionsbortfall och försämrad kvalitet. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska bland annat klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, motverka förhållanden som kan leda till kränkningar och utreda vad som hänt om någon känner sig utsatt. DokuMera har mallarna du behöver för att efterleva kraven som ställs. Ta del av mallarna Policy mot kränkande särbehandling, Samtalsunderlag konflikthantering och våra övriga mallar om kränkande särbehandling här.

Mobbning är ett exempel på kränkande särbehandling, men kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av oacceptabla beteenden. Gemensamt är att det är fråga om beteenden som skapar obehag och stress samt inte sällan en känsla av förnedring hos den som utsätts.  


VECKANS FRÅGA

Vad kan leda till kränkande särbehandling?

Det finns flera riskkällor och varningstecken att vara uppmärksam på i fråga om kränkande särbehandling. Om arbetsgruppen fungerar dåligt eller om det finns konflikter kan det vara faktorer som resulterar i kränkande särbehandling. Konflikter kan överlag vara en källa till dålig arbetsmiljö, vilket betyder att arbetsgivaren bör vara mycket vaksam och tidigt vidta åtgärder.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kränkande särbehandling