Nyhetsbrev

DokuMeras nyhetsbrev behandlar översiktligt olika frågeställningar som dyker upp kring aktiviteter i företag. Det är naturligtvis också laddat med hänvisningar till mallar för dokument som gör att du snabbt kommer igång på ett bra sätt med en aktivitet. Du anmäler dig enkelt här nedanför.

Arkiv

2019 nr 42 Din självkänsla kan vara en viktig del av din framgång
Din självkänsla kan vara en viktig del av din framgång
Nya mallar på DokuMera
Testa din självkänsla med vår mall
2019 nr 41 Resiliens – en viktig del av ditt ledarskap
Nya mallar på DokuMera
Resiliens – en viktig del av ditt ledarskap
Resiliens – förmågan att studsa tillbaka med ett leende
2019 nr 40 Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare
Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare
Nya mallar på DokuMera
Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?
2019 nr 39 Är du förberedd när Arbetsmiljöverket inspekterar?
Nya mallar på DokuMera
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
2019 nr 38 Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader
Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader
Nya mallar på DokuMera
Vad kännetecknar utmattningssyndrom?
2019 nr 37 DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad
DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
2019 nr 36 DokuMeras handböcker – nu kan du få en utan kostnad
DokuMeras handböcker – nu kan du få en utan kostnad
Nya mallar på DokuMera
Vad ska handböcker inom GDPR och brandskydd innehålla?
2019 nr 35 Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem
Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem
Nya mallar på DokuMera
Vad kan leda till kränkande särbehandling?
2019 nr 34 Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag
Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag
Nya mallar på DokuMera
Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla?
2019 nr 33 Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Nytt på DokuMera
Tid för utvecklingssamtal och introduktion
Utvecklingssamtal – verktyget för att nå önskade mål
2019 nr 27 Sommaren är här – glöm inte att andas
Får man ha shorts på jobbet?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Sommaren är här – glöm inte att andas
2019 nr 26 Motivation och ledarskap – så hänger det ihop
Ledarskap vs management
Motivation och ledarskap – så hänger det ihop
Vad är tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende och tillit?
2019 nr 25 Cyberattackerna ökar – har du skyddat ditt företag?
Cyberattackerna ökar – har du skyddat ditt företag?
Cybersäkerhet – så här kan du arbeta
Nya mallar på DokuMera
2019 nr 24 Ledarskap – nytt ämnesområde på DokuMera
Ledarskap – nytt ämnesområde på DokuMera
Nya mallar hos DokuMera
Sju oumbärliga strategier för effektivare grupper
2019 nr 23 Nya policymallar om informationssäkerhet
Har GDPR-arbetet kört i diket? 3 steg för att komma tillbaka på banan
Nya mallar och ny sökfunktion
Nya policymallar om informationssäkerhet
2019 nr 22 Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
2019 nr 21 Lagstadgade dokument – har du alla?
1 till 10 anställda – dessa mallar behöver du
Fler än 10 anställda – dessa mallar behöver du
Lagstadgade dokument – har du alla?
2019 nr 20 Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader
Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader
Så här kan du påverka din stressrespons
Ta del av våra enkäter om stressymtom och stressfaktorer
2019 nr 19 Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?
Besittningsskydd - vilka regler gäller?
Förverkande av lokalhyresavtal – hur går det till?
Hyresavtal – har du koll på vad som gäller?
2019 nr 18 Skuldebrev – vet du vad som gäller?
Skuldebrev – vet du vad som gäller?
Vad är ett skuldebrev och vad används det till?
Vilken typ av skuldebrev bör du använda?
2019 nr 17 Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg
Motiverande samtal – ett redskap för förändring
Samtalsunderlag – ett underskattat verktyg
Vad är viktigt vid ett utvecklingssamtal?
2019 nr 16 Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?
Försämrad tillväxttakt – är du förberedd?
Personligt betalningsansvar – när och hur inträder det?
Veckans gåva – vårt enkla uppdragsavtal
2019 nr 15 Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
2019 nr 14 Undvik problem vid semesterplaneringen
Begåvning, personlighet och rekrytering – hur hänger det ihop?
Testa din begåvning och personlighet
Undvik problem vid semesterplaneringen
2019 nr 13 Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Datainspektionen granskar specifika branscher
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
2019 nr 12 Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!
Dags för utvecklingssamtal? Vi har mallarna du behöver!
Det här behöver du tänka på vid utvecklingssamtalet
Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?
2019 nr 11 Öka din försäljning – se över din säljorganisation
Enkel försäljning är död - komplex försäljning lever
Vilka regler gäller vid telefonförsäljning?
Öka din försäljning – se över din säljorganisation
2019 nr 10 1177-skandalen och GDPR – har du skyddat företagets information?
1177-skandalen och GDPR – har du skyddat företagets information?
Haveriet på 1177 - hur kunde det hända? – den svagaste länken i kedjan kan vara du!
Hur gör man en hotbildsanalys?
2019 nr 9 Ekonomihandboken - förbättra din ekonomifunktion
Förbättra din ekonomifunktion – upprätta en ekonomihandbok
Hantera bluffakturor på rätt sätt
Vad ska man tänka på när man utformar företagets attestrutiner?
2019 nr 8 Brandskydd - uppfyller du lagkraven?
Har du koll på din dokumentation gällande brandskydd?
Praktiskt brandskyddsarbete – så här gör du
Vilka typer av brandskyddsåtgärder finns det?
2019 nr 7 Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare
Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare
Behöver du en affärsplan på engelska?
Det här ska affärsplanen innehålla
2019 nr 6 Lagstadgade policydokument - har du alla?
Lagstadgade policydokument – har du alla?
Nyhetsbrev och GDPR – vad gäller?
Personalhandboken – därför behöver du den
2019 nr 5 Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv
Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv
Undvik personligt betalningsansvar
Vad ska ett ägardirektiv innehålla?
2019 nr 4 Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Ansvar vid hot och våld
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
2019 nr 3 Öka motivationen på arbetsplatsen
Förbättra din omvärldsanalys – omdefiniera din roll
Test – hur motiverad är du?
Öka motivationen på arbetsplatsen
2019 nr 2 Nya karensregler – vet du vad som gäller?
Nya karensregler – vet du vad som gäller?
Nya lagar – berör de dig?
När ska arbetsgivardeklarationer lämnas in?
2019 nr 1 Hur bör en styrelse tillsättas?
Måste ett aktiebolag utse en vd?
Styrelser i ägarledda företag
Vet du hur en styrelse bör tillsättas?
2018 nr 51 God jul önskar vi på DokuMera
God jul önskar vi på DokuMera
Julbord och julgåva – vet du vad som gäller?
Vår julgåva – lagstadgade krav för antal anställda
2018 nr 50 Efterlever du dataskyddsförordningens krav på IT-säkerhet?
Förbättra din IT-säkerhet enligt GDPR
GDPR – en fluga eller varaktig förändring? Europas första domar faller
Vill du testa om du efterlever GDPR?
2018 nr 49 Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?
Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?
Hur ska ett medarbetarsamtal genomföras?
Några tips inför medarbetarsamtalet
2018 nr 48 Rekryterar du på rätt sätt?
Begåvningens betydelse vid rekrytering och urval
Testa din begåvning
Öka sannolikheten för en lyckad rekrytering
2018 nr 47 Minska dina kostnader - förebygg ohälsa och sjukdom på arbetsplatsen
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
2018 nr 46 Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?
Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen
Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?
Vem ska arbeta med lönekartläggning?
2018 nr 45 Har du de policyer som krävs enligt lag?
Har du de policyer som krävs enligt lag?
Tänk på detta när du upprättar en policy
Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?
2018 nr 44 Resultatet av Datainspektionens första GDPR-granskning är här
Datainspektionens första GDPR-granskning är här
Utforma en korrekt begäran om samtycke
Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?