Nyemissionsräknare 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna antalet nya aktier, totala antalet aktier, pris per aktie, förändringen i ägarbilden och aktiekapitalets förändring, vid en tänkt nyemission.

Vid en nyemission utökas antalet aktier, vilket resulterar i en viss utspädning eftersom värdet av bolagets tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare. Teoretiskt bör börskursen då sjunka i motsvarande utsträckning.

När ska jag använda mallen?

Om ni genomför en nyemission och snabbt vill räkna ut antalet nya aktier, totala antalet aktier, pris per aktie, förändringar i ägarbilden och aktiekapitalets förändring.

Vad ska jag tänka på?

När företaget genomför en nyemission utökas antalet aktier, vilket innebär en viss utspädning eftersom värdet av bolagets tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare. Aktiekapitalet förändras också, och dessutom sker ofta förändringar i ägarbilden. I en sådan här situation är det bra att snabbt kunna räkna ut hur företaget kommer att se ut efter nyemissionen. Till detta ändamål använder ni ett smart Exceldokument som kallas nyemissionsräknare.

I nyemissionsräknaren (som du bland annat hittar i DokuMeras sortiment) fyller ni i vissa basuppgifter om nyemissionen såsom aktiekapital före emissionen, antal aktier före nyemissionen, satt värde på bolaget före nyemissionen och kapital som önskas tillföras bolaget. Mallen räknar sedan själv ut kvotvärde före nyemissionen, antal aktier som ska emitteras och antal aktier efter fulltecknad nyemission.

Fyll i alla ägares aktieinnehav före nyemissionen och ange sedan hur många nya aktier var och en har tecknat. Givetvis kan det ha tillkommit nya ägare och då fyller ni också i de nya namnen (och antalet aktier dessa har tecknat). Mer behöver ni inte göra, nu räknar dokumentet ut allt ni behöver.

Genom att använda en nyemissionsräknare kan ni simulera utfallet på olika typer av nyemissioner. Det kan bland annat vara bra att simulera hur stort aktieinnehav en viss person eller gruppering kommer att få efter emissionen. Ni undviker helt enkelt otrevliga överraskningar och icke-önskvärda utfall genom att låta nyemissionsräknaren simulera olika utfall.

Ni använder nyemissionsräknaren tillsammans med dokumenten Teckningslista vid nyemission och Förslag till beslut om nyemission av aktier.

Låt gärna samtliga aktieägare få tillgång till nyemissionsräknaren. På så sätt kan de enkelt se hur olika typer av tillskott kan förändra respektive aktieägares makt i bolaget.

(ID 227)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn