Nyemission av aktier

Det finns flera olika typer av emissioner. Ett publikt bolag kan, liksom ett privat, utföra en kontantemission, kvittningsemission och apportemission. Effekten av emissionen är densamma oavsett val av emission, nämligen att aktiekapitalet ökas. Det som skiljer de olika formerna åt är hur betalningen av aktierna sker.

DokuMera har mallarna du behöver oavsett vilken form av emission du avser att göra.UNDERKATEGORIER TILL NYEMISSION AV AKTIER
Apportemission
Kontantemission
Kvittningsemission