Neutralitetspolicy 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en neutralitetspolicy för ditt företag.

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar och omständigheter kräva att de anställda inte får bära kläder eller symboler som ger uttryck för viss politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Neutralitetspolicyn syftar därför till att informera de anställda om företagets neutralitet.

Det är av stor vikt att tillämpa policyn på ett neutralt och konsekvent sätt. Den får endast användas i förhållande till anställda som har någon form av kundkontakt och därmed representerar företaget. En anställd som inte efterlever policyn riskerar att sägas upp. Tänk på att utforma neutralitetspolicyn på ett sådant sätt att den inte står i strid med gällande diskrimineringslagstiftning.

(ID 4889)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn