Mottagningskvitto överlämnande generellt 2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att snabbt utforma ett kvitto, en kvittens, som ska skrivas under av mottagaren för att kvittera att denne mottagit något som lämnats över.

Mottagningskvittot tjänar som bevis för att överlämning av någonting har skett. På detta sätt kan överlämnaren och mottagaren försäkra sig om att frågan är slutreglerad.

DokuMera har med detta i åtanke tagit fram denna mall som klart och tydligt reglerar överlämnandet och som enkelt och snabbt låter dig upprätta mottagningskvitton när det behövs.

(ID 1293)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2022