Motivationstest 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att skapa motivationstest som hjälper dig och dina medarbetare att förstå vad det är som motiverar dem i deras arbete. Som chef får du då ett bra underlag för att förstå hur du kan skapa ytterligare motivation hos en viss medarbetare. Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter om en viss medarbetare varefter du skriver ut testbladet på papper som medarbetaren sedan får fylla i och lämna in.

(ID 1480)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista motivationsarbete 2023
Förberedande kallelse motivationssamtal 2023
Inventering brist på motivation 2023
Samtalsunderlag motivationssamtal 2023