Motivation

Motivation är de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.

Motivation är en positiv och energigivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i våra handlingar, så hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. T.ex. påverkar gott motiverande ledarskap personalens prestation samt företagets resultat.MALLAR I MOTIVATION
Checklista 5-stegs målprocess 2022
Checklista motivationsarbete 2022
Frågeformulär - precisera och förstå uppsatta mål 2022
Förberedande kallelse motivationssamtal 2022
Inventering brist på motivation 2022
Livshjul för förbättrad måluppfyllelse 2022
Motivationstest 2022
Plan för förbättring av arbetsprestation 2022
PM Hålla en hög positiv frekvens
PM Magkänsla och motivation
PM Motiverande reflektion
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2022
Syfte Vision Mål 2022
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 2022