Motivation

Motivation är de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.

Motivation är en positiv och energigivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i våra handlingar, så hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. T.ex. påverkar gott motiverande ledarskap personalens prestation samt företagets resultat.MALLAR I MOTIVATION
Checklista 5-stegs målprocess 2020
Checklista motivationsarbete 2020
Förberedande kallelse motivationssamtal 2020
Inventering brist på motivation 2020
Motivationstest 2020
Plan för förbättring av arbetsprestation 2020
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2020
Syfte Vision Mål 2020
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 2020