Motivation

Motivation är de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.

Motivation är en positiv och energigivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i våra handlingar, så hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. T.ex. påverkar gott motiverande ledarskap personalens prestation samt företagets resultat.MALLAR I MOTIVATION
Checklista 5-stegs målprocess 2021
Checklista motivationsarbete 2021
Frågeformulär - precisera och förstå uppsatta mål 2021
Förberedande kallelse motivationssamtal 2021
Inventering brist på motivation 2021
Livshjul för förbättrad måluppfyllelse 2021
Motivationstest 2021
Plan för förbättring av arbetsprestation 2021
PM Hålla en hög positiv frekvens
PM Magkänsla och motivation
PM Motiverande reflektion
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2021
Syfte Vision Mål 2021
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 2021