Mötesagenda med beslutsprotokoll 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en agenda för mötet och ett protokoll för det beslut som ska fattas på mötet.

Varje professionell ledningsgrupp behöver en agenda med ett tillhörande beslutsprotokoll för mötet. Det kan vara klokt att under mötets gång föra anteckningar i syfte att förtydliga hur ni kommit fram till beslutet.

Mallen innehåller också tips och råd om hur du på bästa sätt kan utforma agendan och beslutsprotokollet för att det ska bli så verkningsfullt som möjligt.

(ID 5065)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn