Molntjänstavtal 2023

Format: Word-mall (11 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett molntjänstavtal.

Det finns i princip inga lagstadgade regler alls om molntjänstavtal, vilket innebär att avtalet i mycket stor utsträckning styr parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det är därför av särskild vikt att utforma avtalet på ett sådant sätt att riskfördelningen mellan parterna är väl avvägd.

Exempel på frågor som bör regleras i ett molntjänstavtal avser krav på säkerhet, ansvarsbegränsning, immateriella rättigheter, servicenivåer, påföljder, jurisdiktion, konfidentialitet, hantering av personuppgifter, ändring av tjänsten och form för tvistelösning.

(ID 4961)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn