Moderbolagsgaranti 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en moderbolagsgaranti.

En moderbolagsgaranti innebär att ett koncernbolag, moderbolaget, går i borgen för ett av dotterbolagens skulder. Det kan vara nödvändigt för att tredje man ska vilja ingå avtal med dotterbolaget. Genom garantin får tredje man en säkerhet som kan tas i anspråk för det fall dotterbolaget inte lyckas infria sina åtaganden.

Mallen innehåller de viktigaste punkterna som en moderbolagsgaranti bör innehålla, men den kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

(ID 5013)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn