Mobiltelefonpolicy 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för användning av företagets mobiltelefoner.

Ofta behöver företag tillhandahålla mobiltelefoner till anställda som i sin yrkesroll har behov av att enkelt kunna nå personer och bli nådda. Ett sätt att undvika problem rörande användningen av mobiltelefonerna (t. ex. för höga kostnader) är att företaget utvecklar en policy för användningen av dem. Policyn ger riktlinjer som på ett övergripande sätt förklarar i vilken mån den enskilde arbetstagaren bör ringa och hur denne kan och bör begränsa sin användning. På så vis kan företaget i större utsträckning begränsa mobiltelefonin till en nivå som företagets ledning finner mer lämplig.

I övrigt förklarar policyn vem som är ansvarig för mobiltelefonerna i företaget och vad som händer vid förlust etc. Mallen är givetvis lätt att anpassa till företagets behov.

(ID 4259)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

IT-policy 2021
Policy för kreditkort 2021
Policy för terminalglasögon 2021
Tjänstebilspolicy 2021