Missbruk

Missbruk är en allmän benämning på överdriven användning av något (t.ex. alkohol, narkotika, tobak och läkemedel), som ger tillfällig lindring från psykiskt eller fysiskt obehag, eller ger en annan form av lyckokänsla. Med överdriven menas användning i sådan omfattning att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada.

Missbruk på arbetet kan vara både farligt och kompetensnedsättande. En policy gällande alkoholmissbruk och drogmissbruk kan skydda företaget och dess anställda.MALLAR I MISSBRUK
Alkohol- och drogpolicy 2023
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2023
Begäran om samtycke alkoholtest 2023
Behandlingsöverenskommelse rehab 2023
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2023
Handlingsplan och rollfördelning vid riskbruk och skadligt bruk 2023
Policy för drogtester och registerutdrag 2023
Policy mot riskbruk och skadligt bruk 2023