Minskning av aktiekapital - förlusttäckning

Vid minskning av aktiekapital för förlusttäckning försöker bolaget undvika tvångslikvidation då det egna kapitalet understiger registrerat aktiekapital. Ibland kan bolaget ändå ha ett eget kapital som är tillräckligt för den bedrivna verksamheten; problemet är snarare att aktiekapitalet är alltför högt satt. Det är då rimligt att bolaget kan komma ur den uppkomna situationen genom att minska sitt aktiekapital.