Minskning av aktiekapital - avsättning

Minskning av aktiekapital för avsättning till diverse fonder minskar det beskattningsbara resultatet under året. Exempel på fonder kan vara periodiseringsfonder och expansionsfonder. Avsättning till en periodiseringsfond jämnar ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. Avdraget kräver inte att någon avsättning av reda pengar görs, utan är en ren bokföringspost. Avsättning till expansionsfond kan bara göras av enskilda näringsidkare och fysiska personer.