Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2023
Checklista miljöutredning 2023
Delegeringshandling yttre miljö 2023
Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2023
Förteckning över kemiska produkter 2023
Miljöhandlingsplan 2023
Miljöpolicy 2023
Miljöpolicy Engelsk 2023
Miljöredovisning 2023
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2023
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2023
Processbeskrivning miljöarbete 2023
Returneringshandling yttre miljö 2023
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2023