Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista miljöutredning 2017
Miljöhandlingsplan 2017
Miljöpolicy 2017
Miljöpolicy Engelsk 2017
Miljöredovisning 2017
PM Egenkontroll enligt miljöbalken