Miljö

Miljöfrågor är något som blir mer och mer aktuellt. I och med det är det också något som allt fler företagare prioriterar.

Hos DokuMera finner du flera dokument som hjälper ditt företag att dra sitt strå till stacken när det gäller miljöpåverkan. Här finner du bland annat dokument som Miljöpolicy och Checklista för miljöutredning.MALLAR I MILJÖ
Checklista egenkontroll miljöbalken 2018
Checklista miljöutredning 2018
Miljöhandlingsplan 2018
Miljöpolicy 2018
Miljöpolicy Engelsk 2018
Miljöredovisning 2018
PM Egenkontroll enligt miljöbalken