Metodpatent

Genom patent har du möjlighet att skydda uppfinningar och tekniska lösningar. Patentet är en immateriell tillgång som ger dig ensamrätten att, under en viss tid, utnyttja uppfinningen. Under denna tid har ingen annan rätt att tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan tillstånd från ägaren till patentet.

Som patentinnehavare har du rätt att överlåta eller licensiera ditt patent. Har du ett så kallat metodpatent så kan du exempelvis genom ett licensavtal licensiera rätten att använda ett visst förfarande för att framställa en produkt. Metodpatent har en stor betydelse särskilt inom läkemedelsindustrin. Licensavtalet kan vara exklusivt eller icke exklusivt samt inkludera rätten att använda varumärket eller inte.MALLAR I METODPATENT
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Metodpatent_ 2023