Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) bistår konfliktparterna i att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.MALLAR I MEDLING
Checklista medling vid konflikt 2019
Medlingsklausul 2019
PM Medling - vad är det?
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2019
Samtalsunderlag medlingssamtal 2019