Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som förvärvat aktier som omfattas av hembudsskyldighet att meddela styrelsen om förvärvet.

Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag kan det finnas ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär en begränsning i den fria överlåtbarheten av aktier. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I praktiken innebär det at ten befintlig aktieägare ges rätt att återköpa en aktie som någon annan har förvärvat. Den nya ägaren är därmed skyldig att erbjuda aktieägare med lösningsrätt att köpa tillbaka aktierna. Om aktieägaren väljer att inte utnyttja sin lösningsrätt får den som förvärvat aktierna föras in i aktieboken.

Den som förvärvat aktier som omfattas av hembudsskyldighet ska informera styrelsen om detta. Med hjälp av den här mallen kan du som förvärvat aktier informera styrelsen om detta.

(ID 5129)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn