Meddelande om personuppgiftsincident 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att informera de registrerade om en inträffad personuppgiftsincident i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är skyldig att informera de registrerade om personuppgiftsincidenten om det är sannolikt att den leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Anledningen till detta är att de registrerade ska ges möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Den information du lämnar ska åtminstone förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas, beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, samt beskriva de åtgärder som du har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om personuppgiftsincidenter (4770) för att underlätta ditt arbete.

(ID 4788)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista personuppgiftsincident 2023