Meddelande om invändning - ej beviljad 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en registrerads invändning gällande din behandling av dennes personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

En förutsättning för att den registrerade ska ha framgång med en invändning är att du som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den registrerade invänder mot din behandling får du endast behandla personuppgifterna om du kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till det och att dessa väger tyngre än den registrerades intresse att inte få sina personuppgifter behandlade alternativt att behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Tänk på att det är viktigt att du motiverar på hurdant sätt och varför ditt berättigade intresse väger tyngre än den registrerades intressen.

(ID 4787)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn