Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara den registrerades begäran om dataportabilitet i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätten till dataportabilitet innebär att de registrerade har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. De registrerade ska också ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller endast de personuppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit dig. Den rättsliga grunden för din behandling måste dessutom vara samtycke eller fullgörande av avtal för att rättigheten ska gälla. Det kan även finnas andra anledningar till att den registrerade inte får sin begäran tillgodosedd, exempelvis att denne inte har identifierat sig.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om dataportabilitet (4768) för att underlätta ditt arbete.

(ID 4783)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista dataportabilitet 2023