Medarbetarbrott

Medarbetarbrott är sådana brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter. Ungefär vart tredje företag i Sverige är drabbat och brotten är oftast av ekonomisk art som exempelvis bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Medarbetarbrott är kostsamt för företagen och kan i vissa fall leda till företagets fall. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot medarbetarbrott genom till exempel förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility).MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista förebygga oegentligheter 2019
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2019
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2019
Checklista motverka penningtvätt 2019
Checklista samtal utredning oegentligheter 2019
Checklista utreda oegentligheter 2019
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2019
Larmrapport visselblåsning 2019
Ordlista medarbetarbrott 2019
PM Visselblåsning
Policy för affärsetiska principer 2019
Policy mot penningtvätt 2019
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2019
Visselblåsarpolicy 2019