Medarbetarbrott

Medarbetarbrott är sådana brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter. Ungefär vart tredje företag i Sverige är drabbat och brotten är oftast av ekonomisk art som exempelvis bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Medarbetarbrott är kostsamt för företagen och kan i vissa fall leda till företagets fall. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot medarbetarbrott genom till exempel förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility).MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2022
Checklista förebygga oegentligheter 2022
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2022
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2022
Checklista motverka penningtvätt 2022
Checklista samtal utredning oegentligheter 2022
Checklista utreda oegentligheter 2022
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2022
Larmrapport visselblåsning 2022
Ordlista medarbetarbrott 2022
Policy för affärsetiska principer 2022
Policy mot penningtvätt 2022
Policy mot penningtvätt Engelsk 2022
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2022
Visselblåsarpolicy 2022
Visselblåsarpolicy Engelsk 2022