Medarbetarbrott

Medarbetarbrott är sådana brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter. Ungefär vart tredje företag i Sverige är drabbat och brotten är oftast av ekonomisk art som exempelvis bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Medarbetarbrott är kostsamt för företagen och kan i vissa fall leda till företagets fall. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot medarbetarbrott genom till exempel förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility).MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023