Medarbetarbrott

Brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade medarbetarbrott och drabbar var tredje företag i Sverige. Medarbetarbrott är ofta av ekonomisk art t.ex. bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Den totala kostnaden för dessa brott kan vara mycket hög och kan i extrema fall förhindra företagets långsiktiga överlevnad. Att aktivt arbeta med att förebygga så kallade medarbetarbrott genom bl.a. förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility) kan därför vara av stor ekonomisk betydelse för ett företag.MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista förebygga oegentligheter 2021
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2021
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2021
Checklista motverka penningtvätt 2021
Checklista samtal utredning oegentligheter 2021
Checklista utreda oegentligheter 2021
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2021
Larmrapport visselblåsning 2021
Ordlista medarbetarbrott 2021
PM Visselblåsning - vad är det?
Policy mot penningtvätt 2021
Policy mot penningtvätt Engelsk 2021
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2021
Visselblåsarpolicy 2021
Visselblåsarpolicy Engelsk 2021