Medarbetarbrott

Brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade medarbetarbrott och drabbar var tredje företag i Sverige. Medarbetarbrott är ofta av ekonomisk art t.ex. bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Den totala kostnaden för dessa brott kan vara mycket hög och kan i extrema fall förhindra företagets långsiktiga överlevnad. Att aktivt arbeta med att förebygga så kallade medarbetarbrott genom bl.a. förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility) kan därför vara av stor ekonomisk betydelse för ett företag.MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista samtal utredning oegentligheter 2020
Checklista utreda oegentligheter 2020
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2020
Larmrapport visselblåsning 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
PM Visselblåsning
Policy mot penningtvätt 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Visselblåsarpolicy 2020