Medarbetarbrott

Brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade medarbetarbrott och drabbar var tredje företag i Sverige. Medarbetarbrott är ofta av ekonomisk art t.ex. bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Den totala kostnaden för dessa brott kan vara mycket hög och kan i extrema fall förhindra företagets långsiktiga överlevnad. Att aktivt arbeta med att förebygga så kallade medarbetarbrott genom bl.a. förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility) kan därför vara av stor ekonomisk betydelse för ett företag.MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2023
Larmrapport visselblåsning 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Visselblåsarpolicy 2023
Visselblåsarpolicy Engelsk 2023