Medarbetarbrott

Brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade medarbetarbrott och drabbar var tredje företag i Sverige. Medarbetarbrott är ofta av ekonomisk art t.ex. bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld m.m.

Den totala kostnaden för dessa brott kan vara mycket hög och kan i extrema fall förhindra företagets långsiktiga överlevnad. Att aktivt arbeta med att förebygga så kallade medarbetarbrott genom bl.a. förstärkta interna kontroller, god bolagsstyrning och CSR (Corporate Social Responsibility) kan därför vara av stor ekonomisk betydelse för ett företag.MALLAR I MEDARBETARBROTT
Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen 2022
Checklista förebygga oegentligheter 2022
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2022
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2022
Checklista motverka penningtvätt 2022
Checklista samtal utredning oegentligheter 2022
Checklista utreda oegentligheter 2022
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2022
Larmrapport visselblåsning 2022
Ordlista medarbetarbrott 2022
Policy mot penningtvätt 2022
Policy mot penningtvätt Engelsk 2022
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2022
Visselblåsarpolicy 2022
Visselblåsarpolicy Engelsk 2022